VII tapaaminen 8.8.2016

Mika Kortelainen
Kehittäminen & ideointi

Tarina kehittämiskokemuksesta
Mika kertoo esimerkin kolmesta leidistä. He olivat opintojaksolla innovaatio ja yrittäjyys. Siellä tutustuttiin maailmalta löytyneihin innovaatioihin. Jossain vaiheessa leidit keksivät, että he haluavat keksiä paistinpannun, joka auttaa kokkaajaa paistamaan pihvinsä oikein ja haluamansalaiseksi, esim. medium miinus. Kun he saivat ensimmäisen prototyypin käsiinsä, niin silloin kehittämistyö vasta konkretisoitui todella vahvasti. Mika pyysi heitä kuvaamaan tuotekehitystyönsä prosessin ja tällainen syntyi:


He saivat monesti prototyyppiasiantuntijalta palautetta, että "ei onnistu" ja välillä pohdittiin tosiaan kehittämisen jatkamista. He eivät olleet insinööri-, vaan liiketalouden opiskelijoita. He kuitenkin keksivät aina uusia ajatuksia ja vuoroin he olivat luovuttamassa. Tuote ei ole vielä kaupoissa eikä välttämättä ikinä tulekaan, kuka tietää. Mutta kehittäminen on tällaista. Meidän pitää jatkuvasti altistaa tekemistämme muiden arvioinnille, vaikka joutuisimmekin suohon. Mutta milloin pitää luovuttaa? Tyson teki useita tuhansia prototyyppejä pölynimuristaan ennen sen kauppoihin pääsemistä. Oleellista on se, että kuinka kaukan jaksamme vastustusta? On myös hyvä muistaa, että se ensimmäinen keksimämme ratkaisu ei välttämättä olekaan paras vaihtoehto tai edes toteuttamiskelpoinen. 


Organisaatioon kohdistuvat muutokset


Liiketoimintaympäristö murroksessa ja turbulenssissa
    –Tuotteiden, palveluiden ja systeemien  elinkaaret lyhenevät
    –Tuotteiden ja palveluiden toimintamallit ja niihin liittyvät ansaintamallit ovat muutokset kourissa ja murenemassa
    –Yleismaailmallinen taantuma tuo omat tehokkuusvaatimuksensa
    –Innovaatioiden demokratisoituminen

Edelläkävijäyritykset ovat hyödyntäneet prosessien kehittämistä ja tehostamisesta saadun
kilpailuedun


Keskeinen keino kilpailussa pärjäämiseen on käyttäjätiedon ja käyttäjien osallistamisen
kasvava merkitys yrityksessä

Kehittäminen demokratisoituu

Työn kuusi muutosta

a)Lineaarisesta purskeiseen
b)Tarpeista haluihin
c)Ammattilaisuudesta säännölliseen uusnoviisiuuteen
d)Virheettömästi toimivista prosesseista kokeiluportfolioon
e)Kontrollista transparenssiin
f)Kotimarkkina-ajattelusta maantiederiippumattomaan mahdollisuuksien kapitalisointiin

Erilaisia muutoksia
Trendien leviäminen
 • 5 % näyttää olevan ydin sille, että homma lähtee oikeasti kasvamaan. Idea siis lähtee kantamaan ja elämään pienen populaation mukana • Onko tärkeämpää saada pieni ja aktiivinen porukka viemään asioita eteenpäin? Vai yritetäänkö aktivoida huomattavasti suurempi ja passivisempi joukko?
Innovaatio ja palveluinnovaatio

Monissa yhteyksissä innovaatio -käsitteen syntymisessä viitataan Schumpeter (1939)
Innovaatio on laaja käsite ja sillä on useita hieman toistensa kaltaisia määrityksiä (Kanter 1988; West&Farr 1990; Drucker 1999; Damanpour&Copalakrishnan 2001; Dundon 2002; Byrd&Brown 2003; Länsisalmi 2004; Antola&Pohjola 2006; Apilo&Taskinen 2007; Siltala 2010; Rehn 2010)
Siltala (2010) määrittelee innovaation ideaksi, tuotteeksi tai käytännöksi, joka koetaan uudeksi
Palveluinnovaatio ovat nousseet keskusteluun palveluiden merkityksen kasvaessa, siitä löytyy myös useita näkemyksiä (Miles, 2005; Menor et al. 2002; Van der Aa & Elfring 2002; Den Hertog 2000; Bitran & Pedrosa, 1998; De Jong et al., 2003; Johne and Storey 1998)
Den Hertog (2000) nimeävät palveluinnovaatiot neljään kategoriaan:
1.Uudet palvelukonseptit
2.Uudet asiakasrajapinnat
3.Uudet palvelun toimituskäytänteet
4.Uudet teknologiset vaihtoehdot


Ajatuksia innovaatioistaLuovuus ei ole mukavaa!
Ei aina tarvitse muuttaa asioita – ”avaruuskynä”
Luennot luovuudesta ei kehitä luovuutta vaan hankalien ja epämukavien asioiden tekeminen
Dorsolateriaalisen etuotsalohkon sammuttaminen – suunnittelun ja itsehillinnän poistaminen
”Oikea luovuus on itsestäänselvyyden muurin toisella puolella.”
Ällötys paljastaa luovuuden rajat – haasta normit
Aikuisuus estää – järkiperäinen ja luova?
Viholliset kunniaan 

Harjoitus aiheesta Aikuisuus estää - Mitä pitää olla / huomioida lastenjuhlia järjestetettäessä


 • Paikka
 • Syötävät
 • Ohjelma, esim. tilattu tai itse järjestetty, teemat, pallomeri, pomppulinna
 • Kutsuttavat
 • Spontaanius
 • Poikkeuksia arkeen
 • Yhdessäolo
 • Erilaiset leikit ja pelit
 • Onginta, aarteenetsintä, ylilyönnit ja haaveritkin
 • Leikit
Organisaation kehittämisen näkökulmasta meidän on pystyttävä rikkomaan rajoja. Jatketaan harjoitusta: Mitkä asiat ovat kiellettyjä lastenjuhlilla?

 • Riehuminen
 • Ei saa pakottaa syömään mitään
 • Paikkojen rikkominen
 • Kiusaaminen
 • Päihteet
 • Huono käytös
 • Aikarajat
 • Tielle meno
 • Tietokoneella istuminen
 • Rohmuaminen
 • Ketään ei saa jättää yksin
 • Pienemmistä pitää huolehtia
 • jalkojen pöydälle laittaminen
Tarkastellaanpa rikkomista. Miksi ei voisi olla ohjelmanumeroa, jossa esimerkiksi rikotaan vessan kaakeleita? Eikö voisi olla leikkiä, jossa kiusataan yhtä kerrallaan? Miksi ei 5-vuotissynttäreillä voisi olla omat puukot mukana, jos ajatuksena on esim. harjoitella veistämistä?

Mitkä asiat teidän organisaatiossa on kielletty kehittämisen näkökulmasta?

 • Uudestaan kokeileminen
 • Työajan käyttäminen vapaasti
 • Asukkaiden hengen vaarantuminen
 • Laki & säännöt
Kehittämishankkeen toimijat

Kehittämishankkeen ympärillä on monenlaisia rooleja: kehittäjä, käyttäjä, hyödyntäjä, mahdollistaja. Kyse on nimenomaan rooleista. Sama henkilö voi olla myös eri rooleissa. Kuka mahdollistaa jonkun kehittämisprojektin? Kuka on hyödyntäjä? Kuka on käyttäjä? Kaikkia näitä tarvitaan myös varsinaisten kehittäjien rinnalla. Asukkaat voivat olla mukana kehittämisessä hyvin monenlaisissa rooleissa. Foibessa esimerkiksi kanalan rakentamisessa saatiin arvokkaita neuvoja asukkaalta. Onhan asukaskunnassa monen ammattikunnan entisiä edustajia, joilta saadaan arvokasta osaamista.

Vähäiset kehittämisaskeleet johtavat harvoin merkittäviin muutoksiin. Siksi on tärkeä valita ne kohteet, mitä halutaan muuttaa merkittävästi. Ja päätös merkittävästä muutoksesta on tehtävä etukäteen. Aina se ei onnistu silloinkaan, mutta ilman vankkaa päätöstä se ei ainakaan onnistu.Vaikeus tuleekin valintojen tekemisessä: mitä muutetaan merkittävästi, mitä vähitellen ja mitkä annetaan olla. 
Innovaatiotoiminnan 

Yksinkertaistettu innovaatioresepti

Matemaattinen resepti innovaatiotoiminnan kehittämiseksi ja arvioimiseksi LivingLab-ympäristössä. Viisi avainkomponenttia, joilla on vaikutusta living lab-toiminnassa menestymiseen. Yksinkertaistettu innovaatiotoiminnan resepti:

o=S*P*n*(K+R)
o=outcome
S=strategic intention
P=passion
n=amount of actors and participants
K=knowledge and skills
R=other resourcesEi kommentteja:

Lähetä kommentti